Digitala, smarta fastigheter - hur funkar det?

IoT har inte undgått fastighetsbranschen och definitivt inte oss på Lindinvent! Vi arbetar ständigt för att ta fram produkter som underlättar och är anpassade till dagens sätt att arbeta. Det ska vara enkelt, tillgängligt och smart. Därför har vi tagit fram olika appar för att enkelt kunna lösa saker i fastigheten.

 

IoT och Integrationsmöjligheter - Detta är vi väldigt bra på om vi får säga det själv!

Vi har tagit fram en funktion som både skapar lägre energianvändning och bättre förståelse för hur belagd lokalen är. Detta genom att knyta ihop konferensrum med Outlook eller skolsalar med tex bokningssystemet TimeEdit (fler möjligheter till integration kommer framgent). Rummen som inte skall användas på länge kan gå ner i dvala och dra mindre energi men även visualiseras så man förstår bl.a. beläggningsgrad.

App

I vissa fastigheter vill brukaren kunna styra temperatur, solskydd och belysning. Därför har vi tagit fram appen InOffix, en användarvänlig app för att enkelt kunna styra temperatur, solskydd och belysning. InOffix har även en QR-kod baserad lösning för bokning, bristrapportering m.m. och har ett webb-baserat gränssnitt för administratörer. Läs mer om InOffix här till höger.

API

För att förse de som vill bygga något ovanpå våra redan smarta lösningar har vi tagit fram ett restbaserat webb API. Där hittar man i stort sett alla är - och börvärden samt andra parametrar som finns i vårt system, även loggade värden.

 

Digitalt + integrerat = hållbart med installationssnåla integrationsvinster

Vi strävar alltid efter installationssnåla och flexibla lösningar för att sänka livscykelkostnaden för flytt, omprogrammering, konfiguration etc. Våra produkter som kräver spänningsmatning har även kommunikationsslingan i samma hölje och därmed blir det ingen extra kabeldragning för kommunikation. För de produkter som har en tydlig uppsida om de kan vara HELT trådlösa har vi valt att använda oss av radiokommunikation i produkter med batterilös teknik. Ett exempel på det är Enoceans Energy Harvesting tekniker.

Genom att integrera ovanstående system med varandra kan ytterligare vinster skapas. Med produkter från samma företag behöver det inte läggas tid och pengar på att få systemen att prata med varandra. Genom visualisering i ETT gemensamt grafiskt gränssnitt fås en intuitiv förståelse för vad som händer i fastigheten, vilket underlättar för driftsteknikern att göra rätt analys och fatta rätt beslut för åtgärd.

Skulle hen inte lyckas reda ut det är det EN leverantör som har överblicken och med det webbaserade gränssnittet är hjälpen i huset oavsett var fastigheten är. Med ett system som hanterar de kritiska funktionerna för inneklimatet slipper fastighetsägaren äga integrationsproblem och diskussioner mellan olika systemleverantörer vilket underlättar väldigt mycket när det av någon anledning uppstår problem.

 

 

Webbgränssnittet LINDINSPECT ger full översikt på fastigheten

Webbgränssnittet LINDINSPECT ger full översikt på fastigheten

Inneklimates cockpit...fast enklare

Alla sensorer är uppkopplade och kan nås med vårt branschledande webbgränssnitt LINDINSPECT för enkel kontroll och analys av att mätvärden som temperatur, flöden, koldioxidhalt. Systemet har många parametrar för optimal styrning och energiprestanda som alla kan justeras via LINDINSPECT. 

Skulle det finnas upplevda problem med inneklimatet så krävs det ett analysverktyg som har koll på alla värden och hur de korrelerar. Då blir det mycket lättare att hitta rätt åtgärd för att lösa problemet.

Lönsamhetsbedömning i Totalmetodiken bygger på internräntemetoden, där varje investering bedöms utifrån den faktiska avkastning som den ger, uttryckt som internränta.

Lönsamhetsbedömning i Totalmetodiken bygger på internräntemetoden, där varje investering bedöms utifrån den faktiska avkastning som den ger, uttryckt som internränta.

Den eviga frågan...

Varje åtgärd som görs i ett företag har en investeringskostnad och ger (i lyckade fall) en årlig besparing. I länkarna nedan, som upphovsmännen/kvinnorna får all credit för, delar vi med oss av lite metodik för att få lönsamhet i sitt projekt att göra det smartare.

De ekonomiska grunderna i Totalmetodiken
Grön förädling av fastigheter – en lönsam investering?

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN