KONTAKT

LUND
GÖTEBORG
STOCKHOLM
Försäljning och Marknadsföring
Entreprenad Grupp 1
Entreprenad Grupp 2
Service
Ekonomi
Produkter och utveckling
Produktion
Ledning
Försäljning
Försäljning
Entreprenad & Service
LUND
046-15 85 50
Skiffervägen 39
224 78 Lund

För kontaktuppgifter till våra Göteborg- och Stockholmskontor, se under respektive flik uppe till vänster.

Frågor kring serviceärenden mailas till service

GÖTEBORG
031-381 60 00

Funktioner:
Försäljning, service.

STOCKHOLM
08-40 90 32 00
Vretenvägen 8
171 54 Solna

Funktioner:
Försäljning, service, entreprenad.